#EsperantoLives – Beer revolution in the Esperanto world

Today is the birthday of Ludwik Zamenhof, the initiator of Esperanto. On this occasion, I’d like to publish this post in English (and in Polish) about craft beer in Esperanto world.

So far, I had the opportunity to meet three home breweries run by Esperantists. The first is Verdaj Skoltoj (Green Scouts) from Belgium. I tasted their honey beer, and in a few days I will also try the brown one. The Czech Republic operates The First Esperanto Brewery. If they really are the first ones, I don’t know, but that’s how they advertise it. Unfortunately, I didn’t have yet a chance to try their beer. Maybe I’ll have such opportunity at the upcoming 72nd International Congress of the Esperanto Youth, which will be held in July 2016 in Wrocław. In Poland Jacob Murlikiewicz and Bartek Lachowski-Koniecpolski brew beer. I reviewed their wheat beer, and later this year I’ll review their milk stout. Ah! Is that all about Esperanto breweries? I don’t know – I am looking for new ones.

Esperanto beer meetings are held two times a year in the Czech Republic – in spring and autumn. The next will be held in March 2016 in Humpolec. In the program of the event there is always a visit to a local brewery and tasting of beers brought by the participants.

When it comes to beer literature, I found only one book – about German beer and beer culture Germanaj biero kaj bierkulturo by Herald Schicke.

Online, my beer blog bieroj.wordpress.com is probably the only one at the moment. You can also follow me on facebook and instagram.

Do you want to know more about how #EsperantoLives today? See what Esperanto speakers publish today on Facebook, YouTube, Twitter and other sites with hashtag #EsperantoLives or visit the website of the World Esperanto Youth Organization (TEJO).

#EsperantoLives – Piwna rewolucja w świecie Esperantystów

Dziś są urodziny Ludwika Zamenhofa, twórcy języka esperanto. Z tej okazji dość nietypowo zamieszczam wpis po polsku (i po angielsku) o tym jak wygląda świat piwa rzemieślniczego w Esperancji.

Jak do tej pory miałem okazję poznać 3 domowe browary prowadzone przez esperantystów. Pierwszy z nich to Verdaj Skoltoj (Zieloni Skauci) z Belgii. Jest to międzynarodowa grupa skautowa skupiająca głównie harcerzy z Beneluksu i Niemiec, używająca Esperanta jako języka pomostowego. Próbowałem przygotowanego przez nich piwa z midem kasztanowym z Korsyki, a lada dzień spróbuje też brązowego ale, które już czeka w barku.

W Czechah działa Pierwszy Esperancki Browar. Raczej wątpie w to, że jest to rzeczywiście pierwszy esperancki browar. W prawie 130-letniej historii ruchu esperanckiego prawdopodobnie jakieś browary już były, tylko teraz trudno znaleźć o nich informacje. Niestety jeszcze nie miał okazji próbować ich piwa. Może uda się na 72. Międzynarodowym Kongresie Młodzieży Esperanckiej, który odbędzie się w lipcu 2016 roku we Wrocławiu.

W Polsce (konkretniej w Oławie) piwo warzą Jakub Murlikiewicz i Bartek Lachowski-Koniecpolski. Recenzowałem już ich piwo pszeniczne, a jeszcze w tym roku opiszę milk stouta. W tej chwili przygotowują AIPA, a kolejne to będzie pradopodobnie piwo dolnej fermentacji.

Czy to wszystkie browary esperanckie? Tego nie wiem – szukam kolejnych. Znalazłem w sieci hiszpański browar Cerveza Speranto, który wszystkie swoje piwa nazywa w esperanto, ale strona jest tylko po hiszpańsku, więc jeszcze nie wiem jaki jest ich związek z ruchem esperanckim. Wśród polskich browarów esperancką nazwę piwa zauważyłem jak na razie tylko na letnim Ale z Bojanowa: Somero.

Esperanckie spotkania o tematyce piwnej odbywają się w Czechach 2 razy w roku – na wiosnę i jesienią. Najbliższe odbędzie się w marcu 2016 w mieście Humpolec. W programie tego wydarzenia zawsze jest zwiedzanie lokalnego browaru oraz degustacja piw przywiezionych przez uczestników z różnych krajów.

Jeżeli chodzi o piwną literaturę to spotkałem tylko jedną książkę – o niemieckim piwie i kulturze piwnej Germanaj biero kaj bierkulturo autorstwa Heralda Schicke.

W internecie mój blog piwny bieroj.wordpress.com jak na razie chyba jest jedyny. Śledzić mnie można również na fejsbóku i instagramie. Na blogu jak na razie recenzowałem głównie polskie piwa, ale planuje, że dzięki piwnym wymianom z esperantystami, niedługo przybędzie recenzji piw zagranicznych.

W niedługiej przyszłości, z inicjatywy Jakuba i Bartka z browaru w Oławie ma powstać strona na temat piwowarstwa domowego, a więc może dzięki temu powstanie więcej browarów esperanckich.

Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym jak dziś żyje esperanto, to zobaczcie co dziś esperantyści publikują na fejsbóku, YouTube twitterze i innych serwisach z hasztagiem #EsperantoLives albo zajżyjcie na stronę Polskiej Młodzieży Esperanckiej.

Malta trinkaĵo okaze de Ĥanuka

Judan lumfeston Ĥanuka mi celebris per bongustega hejmfarita humuso kaj per senalkohola malta trinkaĵo el Israelo. Malti en glaso havas brunruĝan koloron. Ĝi estas klara kaj travidebla. Ŝaŭmo aperinta sur ĝi estis ne tre alta kaj malaperis tre rapide. En aromo kaj gusto senteblas ĉefe dolĉo – iom paneca, iom karamela. Mi ne scias ĉu en ĝi enestas lupoloj, sed certe ili neniom senteblas. Malta trinkaĵo estas tre interesa afero kaj povas roli kiel anstatŭaĵo de biero por tiuj, kiuj ne trinkas alkoholon. Unuan fojon mi trinkis tiaĵon en Kubo kaj poste renkontis ankoraŭ en kelkaj landoj (tamen ne en Pollando). Se vi ankoraŭ ne konas tion – certe indas provi.